Päivätoimintaa ikäihmisille Järvenpäässä

Tutustu Iloisen Mummolan tarjoamaan päivätoimintaan

Lue myös, miten asiakkaamme ovat kokeneet päivätoimintamme

Ikäihmisten päivätoiminta Järvenpää
– kokemuksia Iloisesta Mummolasta

Ikääntyminen tuo jokaiselle omanlaisiaan haasteita.

Senioreiden ja vanhusten päivätoiminta – iloa ja hyvinvointia

Eläkkeelle jäätyään moni iäkäs jää jollain tavoin yksin. Virkeiden seniorien ryhmässä tapaa muita samankaltaisesssa tilanteessa eläviä senioreita ja yksinäisyys vähenee. Ryhmä tarjoaa kohtaamisia, iloa ja virkistystä.

Päivätoiminta muistisairaiden ryhmissä on hiukan erilaista. Muistisairaiden päivätoiminta tukee iäkkään pärjäämisen tunnetta ja helpottaa omaisten huolta.

Tutustu kokemuksiin päivätoiminnasta Iloisessa mummolassa

Tukiryhmät hiljattain elämänmuutoksia kohdanneille eläkeläisille

Voimauttavaa päivätoimintaa seniorille, joka kaipaa elämäänsä eteenpäin vievää näkökulmaa esimerkiksi haastavasta elämäntilanteesta johtuen.

Ryhmässä keskitytään elämän hyviin asioihin. Löydetään voimavaroja arkeen ilon ja kiitollisuuden sekä yhdessä olemisen ja ajatusten jakamisen kautta. Kuuluminen päivätoimintaryhmään lisää merkityksellisyyden tunnetta elämää kohtaan.

Tasapainoisempi mieli avaa yhteyksiä elämän hyviin mahdollisuuksiin vähentäessään myös yksinäisyyden kokemuksia.

Päivätoimintaa ikääntyville – virkeät seniorit

Ryhmään kuuluminen lisää merkityksellisyyden tunnetta. Muiden ikääntyvien tapaaminen tuo iloa ja valoa elämään. Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri kannattelee eteenpäin omassa arjessa.

Ikääntyvien päivätoiminta vähentää yksinäisyyttä ja lisää turvallisuuden tunnetta. On kivaa kuulua johonkin ryhmään, jonka kokee omakseen.

Tutustu osallistujien kokemuksiin

Katso, miten ryhmiimme osallistuneet seniorit ovat päivätoiminnan Iloisessa Mummolassa kokeneet.

– Osallistuminen ja ryhmä pelastivat minut takaisin elämään vaikeiden tapahtumien jälkeen. Olen löytänyt iloa ja tasapainoa.

Taimi Tuomala

– Iloisessa Mummolassa kaikki pienemmät vaivat ja sairaudet paranevat. Meitä kohdellaan kaikkia tasavertaisesti. Aina me halataan, kun tavataan.

Mirjam Saario

Päivätoimintaa iäkkäille muistisairaille

Muistin haasteet ja kontaktejen vähyys johtavat siihen, että iäkäs jää helposti kotiinsa ilman sosiaalista tukea. Päivätoimintaryhmässä yhteenkuuluvuuden tunne lisää myös elämän merkitykselliseksi kokemisen tunnetta.

On hienoa oivaltaa vielä voivansa tuoda omaa valoaan muiden iloksi liittymällä porukkaan. Ahdistuneisuus vähenee ja toimintakyky paranee. Muistisairaan osallistuminen päivätoimintaan helpottaa myös omaisen arkea.

Tämän ryhmän motoksi sopii hyvin ryhmäläisemme Elvin viisaus: hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, älä vähättele äläkä suurentele.

– Kyllä tätä niin aina odottaa, tämä on vähän niinkuin viikon kohokohta.

Elvi Autiola

– Olen kiitollinen siitä, että pääsin taas tänään tänne.

Kerttu Lehtonen

Tule tutustumaan iäkkäiden iloa ja hyvinvointia edistävään päivätoimintaan.

Lue lisää Iloisen Mummolan taustasta

 

 

Leena

Iloinen Mummola

 

Ota yhteyttä
Puh. 050 5369 182
Email leena@iloinenmummola.fi